Yrkesspår Lager och Terminal

Yrkesspår Lager och Terminal (Kurspaket)

Det här är en lager- och godshanteringskurs för dig som vill intensivläsa svenska kombinerat med ett yrkesämne på gymnasienivå. Du tränar truckkörning för att höja din kompetens, kursen ger dig en bra grund för fortsatta studier och stärker din position på arbetsmarknaden med inriktning mot lager- och godshanteringsbranschen.

Kursen i svenska som andraspråk på grundläggande nivå innehåller två delkurser som bygger på varandra. Du kan läsa en eller båda kurserna beroende på dina förutsättningar. Du planerar dina studier tillsammans med din lärare.

Mål för utbildningen

• Att få betyg i sfi – kurs D eller Svenska som andraspråk, grund
• Att få betyg i Maskinell godshantering
• Att få truckkort A+B
• Att genom utbildning och praktik stärka din position på arbetsmarknaden och
öka möjlig¬heten att få jobb som lager- eller terminalarbetare och truckförare.
• Att ge dig även en bra grund för fortsatta studier inom området.

Vi arbetar ämnesintegrerat, dvs. att lärarna i svenska och yrkesämnen samarbetar för att du både ska lära dig svenska och yrkesämnet samtidigt, och vi använder datorprogram för att träna teoridelen i truck samt godshantering. Teori varvas med körträning och praktiska övningar i godshantering. Vi arbetar individuellt och i grupp för att träna lagarbete som är vanligt på arbetsplatser idag.
Under fyra veckor är det praktik.
Kurslängd: 22 veckor
Studieperiod: 11 Augusti - 19 Dec
.Praktik på företag med lagerhantering

Om du läser sfi i denna utbildning kan du söka studiemedel för 50%.
Om du läser SASG i denna utbildning kan du söka studiemedel för 100%.

Följande kurser ingår:

  • Maskinell godshantering (GODMAL0)
  • Orienteringskurs (GRNORI2)
  • Svenska som andraspråk Del 2, delkurs 1 (GRNSVAx)
  • Orienteringskurs (KGYORI1)
  • Utbildning i svenska för invandrare kurs D (SFIKUD9

 

 

 

Sista anmälningsdatum:  26 Maj 2015 Kontakta Berry Östbjerg tel 0702094450 eller ring Marketta Pelttari tel 031 - 3334295

Kursstart: 11 Augusti 2015 -19 december 2015