Fallskyddsutbildning med evakuering 1100 kronor

fallskydd2

2021-10-07

Allt arbete som sker på över två meters höjd ska fallskyddas. För att använda den personliga fallskyddsutrustningen på ett säkert sätt krävs det utbildning. Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att informera sina arbetstagare om riskerna på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.

Kursinnehåll:
När behövs fallskydd?
Normer/CE och föreskrifter
Horisontella fasta och mobila system
Genomgång av fallskyddsutrustning
Materialvård/ Inspektion av utrustning
Risker och fall
Arbetsplan & riskanalys
Uppkopplingar och förankringspunkter
Räddning av nödställd
Efter genomgången och godkänd utbildning erhålls ett utbildningsintyg.