Traversutbildning

Traverscoor

2022-06-30

Kursen vänder sig till dig som ska arbeta med lyft med travers, koppla eller vara signalman vid lyft.

Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6.
Utdrag från § 29 i denna föreskrift:
En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.