Liftutbildning Göteborg (Distansutbildning) Repetition

bomlift1-76834

2021-08-16

Kurstid repetitionsutbildning 4 timmar.
Plats: Ruskvädersgatan 10 a , Göteborg
Syfte/mål
Höja kompetensen Öka säkerheten Förbättra effektiviteten Sänka kostnaderna.

Kursinnehåll
Liftutbildning enligt LLP och Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6. Utbildningen ger behörighet och kunskap för att säkert utföra arbete med mobila arbetsplattformar. Utbildningsintyg utfärdas efter avslutad utbildning .