Heta Arbeten 1400 kronor+1300kr licensavg.webbutbildning

f76184aa-b764-42f2-bbeb-b592363c1949Brandfarliga arbeten

2021-12-09

OBS!
Via avtal med Göteborgs kommun kan denna kurs erbjudas finansierad via EU-bidrag.

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Innehåll

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Målsättning/syfte

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Brandfarliga Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Brandfarliga Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Behörighet

Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år.

Berrys är arrangörer och har instruktörer med den kompetensnivå som utbildningskommittén för Heta Arbeten ställer krav på.

Kursplats: Ruskvädersgatan 10 a.
Frukost och lunch ingår i priset.