Heta Arbeten  Nästa kursstart:

Göteborg:

Onsdagen den 28 September kl 08.00 

1400 kr+Brandskyddsföreningens licensavgift(1200 kr)     

Lunch och fika ingår.

Ovädersgatan 16 ,Göteborg

Torsdagen den 20 Oktober kl 08.00 
1400 kr+Brandskyddsföreningens licensavgift(1200 kr)     

Lunch och fika ingår.

Ovädersgatan 16 ,Göteborg

 

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Innehåll

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Målsättning/syfte

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Behörighet

Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år.