Våra tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder utbildningar i egna fräscha stora lokaler på närmare 900kvm beläget i Göteborg nära kommunikationer och restaurang. Som den seriösa utbildare vi är har vi egna lokaler som är helt anpassade för truckutbildning. Vi genomför även utbildningar hos kund. Vi genomför kurserna varje vecka och kan utbilda på dygnets alla timmar!

Vi erbjuder följande utbildningar:

 • Truckutbildning enligt läroplan TLP10 (vi genomför A-utbildningar, B-utbildningar, C-utbildningar samt D-utbildningar)
 • Repetitionsutbildningar truck,lift och travers
 • Ansvarsutbildningar truck,lift och travers
 • Mobil Arbetsplattform (bom och saxlift)
 • Kranutbildningar
 • Heta arbeten
 • Godshantering
 • Farligt Gods
 • Arbete på väg

Truckutbildning

Vi är en seriös utbildare med god renomme’ där vi har alla typer av truckar på plats. Alla får köra ALLA truckarna både i en labyrintbana och i olika stationer ( 8 stycken).  Vår erfarenhet ( och andra seriösa utbildare ) visar att det inte räcker med att bara känna på en ex skjutstativtruck och sedan få godkänt på den trucken!  Naturligtvis har vi Avtal om truck- och maskinförarutbildning med TYA, läs mer på www.tya.se.

Läs gärna läroplanen (TLP 10) och titta på vad den säger.

Följande kurser erbjuder vi:

A-kurs – låglyftande truck och höglyftande ledtruck
1 dag per grupp. I normalfallet delas truckförarutbildning lika mellan teori och praktik, men upplägg och tidsåtgång kan för den enskilde eleven variera beroende på tidigare erfarenhet. Tyngdpunkt läggs på den praktiska delen av truckutbildningen.

A+B-kurs – Motviktstruck samt skjutstativtruck och stödbenstruck och plocktruck. (Omfattar även truckarna från A-utbildningen).

Utbildningens längd  är normalt tre dagar men kan variera beroende på elevens tidigare förkunskaper .Tyngdpunkt läggs på den praktiska delen av truckutbildning men inkluderar teori samt skriftligt prov. Vill man köra mer är man välkommen att köra mer. Även längre fram i tiden. Inga extrakostnader.

C-kurs  -hjullastare för industriell hantering,teleskoptruck, containertruck  samt sidlastare.

D-kurs  Här erbjuder vi kurser avseende terminaltraktor och dragtruck

Boka Truckutbildning

Mobil Plattform

Mobila arbetsplattformar – saxlift och bomlift.

Närmaste kurstillfällen:
Göteborg: 14 Mars kl 08.00 (grundkurs+repetition)
Pris:2200 kr (grundkurs)
Pris :1800 kr (repetition)

Kurstid: 1 dag . Plats: Ovädersgatan 16 , Göteborg
Syfte/mål: Höja kompetensen • Öka säkerheten • Förbättra effektiviteten • Sänka kostnaderna.

Kursinnehåll

Liftutbildning enligt LLP och Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6. Utbildningen ger behörighet och kunskap för att säkert utföra arbete med mobila arbetsplattformar. Lift- och saxliftsutbildningen passar de flesta arbetsplatser där liftar används. Kursen omfattar en praktisk och en teoretisk del. Liftkort utfärdas efter avslutad utbildning för de lifttyper som utbildningen inriktats på.

Repetitionsutbildningen är för de som har gått en grundutbildningen och vars tillstånd löper ut.
5 år efter grundutbildningen ska en repetitionsutbildning genomföras enligt ISO och LLP.

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsplattformar/Typer
 • Teknik och konstruktion
 • Skötsel
 • Daglig tillsyn
 • Liftens arbetssätt
 • Arbetsskydd och regler
 • Övningskörning

Efter godkänd utbildning erhålles ett utbildningsbevis.

Boka Mobil Plattform

Heta Arbeten

Nästa kursstart

Göteborg: Onsdagen den 13 Mars kl 08.00

2300 kr+Brandskyddsföreningens licensavgift(900 kr)
Lunch och fika ingår.

Ovädersgatan 16 ,Göteborg

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Innehåll

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Målsättning/syfte

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.
Behörighet

Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år.

Boka Heta Arbeten

Traversutbildning

Utbildningen i travers vänder sig till alla som ska hantera travers eller telfers oberoende av vilken typ av last det är. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Innehåll
Lagar, föreskrifter och bestämmelser
Ansvar och skyldigheter
Riskanalys och säker användning av lyftanordning, planering, manövrering och körteknik
Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster
Säker koppling av lyftredskap
Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar m.m.
Teoretiskt skriftligt prov
Praktiskt prov
Säkra lyft utbildning ingår

Boka Traversutbildning

Arbete på väg

Arbete på väg Nivå 2

Nästa kursstart: Fredagen den 28 September
Utbildning Arbete på väg Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav
i TRVK/TRVR, APV samt IFS 2009:4
Kurstid: 8 timmar
Kursavgift: 1500 kr/kursdeltagare
Målgrupp: enl. IFS 2009:4 , alla som ska arbeta vid väg där Trafikverket är väghållare.
Kursmål: Kursdeltagaren ska efter utbildningen förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter utbildningen:

Förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten.
Kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.
Kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.
Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv samt IFS 2009:4
Utbildningen kan objektanpassas efter specifika behov.
Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation. Utbildningen avslutas med ett kompetensprov.
Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov.

Kursinnehåll

Utbildningen följer de råd Trafikverket anger i sitt beslut om kompetenskrav Nivå 2 i TRVK/TRVR Apv
samt IFS 2009:4.

 • Allmänt om vägarbeten
 • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
 • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Riskanalys
 • Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar.
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete.
 • Arbetsmetoder
  Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras

Boka Arbete på väg

Truckutbildning TLP10 AB

Truckutbildning TLP10 AB

Närmaste kursstart är Lördagen den 2 Mars kl 08.00
Normalt tar kursen 3 dagar, men man får stanna längre om man vill köra lite mer.

Truckutbildning helg

Truckutbildning helg

Truckförarutbildning TLP 10 A+B
Hos oss får du truckkort för ledstaplare, åkstaplare,plocktruck,
skjutstativtruck och motviktstruck. Våra 1000 kvadratmeter stora lokaler är helt anpassade för utbildning.

Liftutbildning

Liftutbildning

Startar: 2024-03-14

Syfte/målHöja kompetensen Öka säkerheten Förbättra effektiviteten Sänka kostnaderna.

Undrar du något?
Hör av dig!